Hotspot

Güneş Panellerinde Hotspot (Sıcak Nokta) Sorunu sürekli olmakla birlikte elektrik üretimini olumsuz etkileyen ana sorunlardan bir tanesidir. Hotspot ölçümlerini GES Bakım firmaları tarafından yapılmakta olup en doğru raporlama için profesyonel hotspot ölçümü ve raporlama yaptırmanız tavsiye edilir.

Güneş enerjisi üretimi son yıllarda büyük bir ivme kazanmış olup bir pasif gelir yöntemi haline gelmiştir. Artan elektrik tüketimleri ve GES mevzuatındaki değişiklikler yatırımcı kanadında olumlu etkilere yol açmıştır. Sektörün ivmelenmesi çok sayıda *EPC(Engineering Procurement and Construction) firması açılmasına ve bu da güneş enerjisi santralleriyle ilgili mühendislik hizmetlerinde bilgi karmaşasına yol açmıştır. Bugün santrallerin üretiminde kayıplara dönüşebilecek hatalardan birisi olan güneş panellerinde hotspot (sıcak nokta) sorununu sizler için inceledik.

Hotspot Termal Görüntüleme
Hotspot Termal Görüntüleme

Güneş Panellerinde Hotspot Nedir?

Güneş enerjisi santrallerinin en önemli bileşenlerinden birisi Fotovoltaik güneş panelleridir. Fotovoltaik güneş panelleri kısaca , hücreler grubunun birbirine seri bağlanmasıyla meydana gelir. Birbirine bağlı seri hücrelerin ürettiği  (Kirchhoff akımlar yasası)  akım aynı miktar geçer. Bir hücrenin ürettiği akım miktarı diğer hücrelerdeki üretilen akım miktarından daha düşük ise bu durumda düşük akım üretimine sahip hücrede ters gerilim oluşturarak üretilmesi beklenen elektrik enerjisi yerine, enerji ısıya dönüşür. Bu durum hücrenin ısınmasına dolayısıyla zamanla belirtilen fotovoltaik panelde sıcak nokta (hotspot) meydana gelir.

Hotspot
Hotspot

Güneş Panellerinde Hotspot Nelerden Dolayı Oluşur?

Hotspot oluşma sebepleri birden fazla olup kısaca hücre grubunun doğrusal üretiminden çıkıp sistemi engeleyecek bir madde-maddeler grubu olabilir. Panelde çiziklik, çatlaması, nem , kırık hücre vb. durumlardan meydana gelebilir. Oluşumuna Sayısız örnek verilebilecek hoptspot oluşumları yatırımcı-yüklenici tedbiriyle yok edilebilir. Yazımızın ilerleyen kısımlarında bunlardan bahsedeceğiz.

Güneş Panellerinde Hotspot Üretimde Nasıl Bir Etki Gösterir?

Hotspot oluşan hücre grubu (*bypass diyotu) var ise bağlı olduğu seri hücrelerin akımlarını azaltır. Matematiksel olarak ifade edilmek istersek;

(Hotspot oluşmuş aynı bypass diyotuna bağlı hücre grubu)x(Güneş paneli çıkış gücü/hücre sayısı)

Sonucu hotspotdan dolayı kaybedilen güç miktarını verir.

Güneş enerjisi santralleri panellerin seri bağlanmasıyla meydana geldiği için bir hotspot sorunu sadece o paneli değil, seri bağlı tüm panelleri etkiler. Çünkü seri bağlı devrelerde akım eşit akar. Dizi inverterlerin kullanıldığı santrallerde bu durum MPPPT(Maksimum güc noktası izleme) de bağlı diğer seri bağlı panel grubunu da etkileyip aslında küçük bir sorunmuş gibi gözüken hotspot hatası üretimi önemli oranda etkiler.

Seri Bağlantı
Seri Bağlantı


Güneş Panellerindeki Hotspot Hataları Nasıl Önlenebilir?

Yatırımcı santral için konusunda uzman kişiler aracılığıyla termal testler yaptırabilir. Isınan hücreler termal kameralarda gözükeceği için hotspot hatası bulunan panel rahatlıkla bulunabilecektir.(Termalde bulunan hatalar sadece hotspot olmayıp bypass diyot arızası gibi durumları da gösterir.)Panel üreticinden alınan test raporları ,Uzman yüklenici, çalışan bulunması gibi önlemler alınarak aslında küçük olan bir hatayı üretimi engelleyecek düzeye gelmeden engellenebilir.Çünkü oluşan hotspot hataları zamanla sıcak hücrelere sıcak hücreler çalışma sıcaklığının üzerine çıkmasına  bu da modüllerin yanmasına sebep olabilir.

Hotspot Etkisi
Hotspot Etkisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir