MPP

MPP, maksimum güç noktası ve maksimum güç noktası takibi demektir. MPP güneş panelinde, günün her anı değişebilmesi muhtemel olan, en yüksek çıkış gücü alınabilecek noktasının adıdır. MPPT ise bu en yüksek çıkış gücü verebilecek noktayı takip etme devresidir. MPP paneldeki güç , mppt bu gücü inverterde bulma devresine verilen isimdir.

MPP ve Maksimum DC giriş gerilimi

Maksimum DC giriş gerilimi, Fotovoltaik panel dizisinin maksimum açık devre gerilimini sınırlar. Dizinin maksimum açık devre gerilimi, proje lokasyonunda ki en düşük ortam sıcaklığında maksimum DC giriş gerilimini aşmaması gerekmektedir. Şu an başlıca iki hatta üç gerilim sınırı kullanılmaktadır ve bunlar: 1000V, 1100V ve 1500V’tur. Maksimum DC giriş gerilimi hesaplarında, dizinin açık devre gerilimi kullanılmaktadır ve bu gerilim değerleri proje tasarımcıları için belirleyici olmaktadır. Bu sınır değerler aşıldığında inverterler zarar görebilir.

MPP
MPP

Başlangıç ​​gerilimi (Start Voltage)

İnverter çalışmaya başlamadan önce, bağlı diziler açık devre durumundadır ve dizi gerilimi yüksektir. İnverter üretime başladığında ise, bağlı dizeler kapalı devre haline geçecek ve dizi voltajı düşecektir. İnverterin başlangıç gerilimi, inverterin minimum çalışma voltajından daha yüksektir. Bu sayede dizi gerilimi açık devreden kapalı hale geçtiğinde inverter devre dışına çıkmadan üretime devam edebilir.

Minimum DC giriş ​​gerilimi (Min. input Voltage)

İnverter çalıştıktan sonra, belirli bir gerilim aralığında çalışmasını sürdürür. Bu aralıktaki en küçük gerilim, minimum DC giriş gerilimidir. İnverter bu gerilim seviyelerinde verim kaybı yaşamasına rağmen üretimini sürdürür.

Çalışma gerilim aralığı (Operating voltage range)

Çalışma gerilim aralığı ise inverter’in değişen dizi voltajlarına uyum sağlaması için tasarlanmıştır. Dizi voltajı, ışınım ve sıcaklık değişikliklerine göre değişir. Seri bağlı panellerin sayısı da projenin özel koşullarına göre inverter çalışma aralığına uygun tasarlanmaktadır. Dizi gerilimi, çalışma gerilim aralığı içinde olduğu sürece, inverter normal çalışmasına devam eder. İnverterin çalışma gerilim aralığı ne kadar geniş ise o kadar çok projelere özel tasarım esnekliği sağlar.

MPP gerilim aralığı (MPP Range/Full-load MPP range)

Bir MPPT sistemi, güneş panelindeki anlık ve değişken enerji üretimini son derece gelişmiş algoritmalar sayesinde titizlikle takip eder ve her zaman en yüksek verimi almayı bir diğer ifade ile en yüksek güçte enerji kazanmayı sağlar.

MPP gerilim aralığı, inverterin bu gerilim aralığında tam nominal gücü üretebilmesidir. Evirici, en uygun çalışma gerilimi ve maksimum giriş akımına sahip olduğunda tam güç verebilecektir ve bunu da sadece tam yük gerilim aralığında yapabilecektir. Giriş gerilimi bu değerlerin dışında(aşağıda veya yukarıda) olması durumunda inverterin çıkış gücü düşecektir. En yüksek verim bu gerilim aralığında yakalanmaktadır. Bu nedenle MPP aralığı çok önemli olup inverterlerde ilk bakılması gereken özellikler arasındadır. Dizi gerilimi de mümkün olduğunca tam yük gerilim aralığı içinde tasarlanmalıdır.

Nominal giriş voltajı

İnverterler farklı voltaj değerlerinde farklı verimliliğe sahiptirler. Bunun sebebi, Dizi tarafından gelen gerilimin optimum noktaya yükseltilmesi veya alçaltılması için gerekli çabaya bağlı olmaktadır. DC voltajın AC güce dönüştürülmeden önce yükseltilmesi/alçaltılması ve belirli bir değere sabitlenmesi gerekir. Dizi gerilimleri bu nominal giriş gerilimi seviyelerine yakın tutulduğunda inverterden maksimum verim alınabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir